Cargando...
 
 
  • GA  .  
  • ES  .  
  • EN  .  
  • IT  

Investigadora en psicoespazo
O PSICOESPAZO

O psicoespazo é unha disciplina que abarca calquera tipo de espazo construído, sen embargo é en no dormitorio no que encontra a súa maior parte de acción. Aproveitar o estado onírico, o subconsciente e a memoria para alcanzar maior coñecemento sobre nos mesmos e os espazos que habitamos.

Terapias: A continuación che presento unha serie de terapias psicoespaciais que traballan cuestións diferentes. Tería unha primeira reunión contigo para ver que terapia se adapta mellor aos teus problemas espaciais.

 
 

Ordena do 1 ao 11 as cuestións que máis te preocupan