Cargando...
  • GA  .  
  • ES  .  
  • EN  .  
  • IT  

Presentación

O psicoespazo é unha disciplina que abarca calquera tipo de espazo construído, sen embargo é no dormitorio no que encontra a súa maior parte de acción. Aproveitar o estado onírico, o subconsciente e a memoria para alcanzar maior coñecemento sobre nos mesmos e os espazos que habitamos.


Terapias: A continuación che presento unha serie de terapias psicoespaciais que traballan cuestións diferentes. Tería unha primeira reunión contigo para ver que terapia se adapta mellor aos teus problemas espaciais.