Cargando...
  • GA  .  
  • ES  .  
  • EN  .  
  • IT  

Terapia Cuarto de Hotel TCHO

A viaxe ten estado sempre ligado á evolución del ser humano, grazas a el tense obtido gran cantidade de coñecemento e experiencia. O xeito de viaxar evolucionou á par que a vida humana e na actualidade a posibilidade de iniciar viaxe é inmediata e as ofertas ilimitadas. Calquera viaxe pode ser imaxinada e conseguida, incluso a tan ansiado viaxe espacial aínda que ao alcance de moi, moi poucos.

Na viaxe temos que desprazar o noso corpo e buscar acomodo para el no lugar de destino, o hotel é o lugar no que recibirá seguridade para pasar a noite. Por esta circunstancia a habitación de hotel preséntasenos como o lugar ideal para realizar terapia. O noso corpo e en especial a nosa mente sofren alteracións no proceso da viaxe, son estas alteracións as que podemos aproveitar para incidir en cuestiones que nos interesen. Neste caso o estado onírico servirá para traballar sobre o noso subconsciente, sendo a terapia moito más eficaz. THHO ofrece varias posibilidades de traballo:

1- Deseñar unha viaxe con un fin. Organizar a viaxe propicia para a terapia, deseñar unha maqueta de viaxe previa e viaxar con ela.

2- Deseñar habitacións de hotel en diferentes lugares para a realización de terapias:

2.1.- Traballar cunha maqueta a escala da habitación do hotel. Esta maqueta será transformada para cada hóspede cun fin concreto. O seu funcionamento basease no acceso mental á maqueta en relación ao espazo que se ocupa.

2.2- Transformar de forma directa a habitación del hotel para vivir e experimentar unha terapia concreta.

 

cuestionario TCHO